پاورپوینت درمورد گزارشکار آزمایشگاه کنترل

پاورپوینت درمورد گزارشکار آزمایشگاه کنترل

پاورپوینت درمورد  گزارشکار آزمایشگاه کنترل

 

 

 

به نام خدا

 

مشخصات فایل

فرمت:power point

قابل ویرایش و آماده پیرینت


تعداد اسلاید : 36 اسلاید

گزارشکار آزمایشگاه کنترل به نام خدا
آزمايش شماره 1 --------------------------------------توابع مثلثاتی

آزمايش شماره 2 ------------------------------ پاسخ پله

آزمايش شماره 3 -------------------- رسم مكان هندسي رشه ها

آزمايش شماره 4 ------------------- پاسخ پله(داخل آزمایشگاه)

آزمايش شماره 5--------------------- بررسي پايداري به كمك مكان هندسي رشه ها

آزمايش شماره 6 ---------------------------كنترل كننده هاي PID

آزمايش شماره 7 ---------------------------- طراحی کنترلر controler

MATLAB step impulse grid on pole poly
plot legend input pzmap linspace
series tf(‘s’) function zero logspace
roots break run zpk size
length mod parallel solve ones
rlocus feed back
for hold on معرفی چنددستور --------------------------------------------- پیش گفتار . می توانیم خروجی مربوط به آن رابه شکل زیر ببینمCommand WIindowبا تایپ دستورات زیر در
: پیش گفتار <<sin(30)

ans =

-0.9880

>> sind(30)

ans =

0.5000


>> a=5

a =

5

>> a==5

ans =

1

>> a==6

ans =

0 سینوس برحسب رادیان سینوس برحسب درجه رابرابریک عددقرارمیدهیمa بااین دستورمی پرسیم که آیااین متغیربرابر بااین عدداست اگربرابر بودجواب1میدهد وگرنه0میدهد
>> syms x


>> a=[1 2 3];

>> length(a)

ans =

3

>> zeros(5,2)

ans =

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

>> ones(2,9)

ans =

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1

>> eye(2,2)

ans =

1 0
0 1 Matlab درxتعریف مقدار a تعریف بردار(ماتریس سطری) این دستورتعدادسطرهاوستونهای ماتریس رابررسی میکندوهرکدام که بیشترباشدرامینویسد این دستوریک ماتریس باتعدادسطروستون داده شده راایجادمی کندکه تمام درایه های آن صفراست این دستوریک ماتریس باتعدادسطروستون داده شده راایجادمی کندکه تمام درایه های آن یک است این دستوریک ماتریس قطری باتعدادسطروستون داده شده راایجادمی کند >> a=1:2:3;

<<a=1:100;

>> size(a)

ans =

1 100

>> a=linspace(1,12,5)

a =

1.00 3.75 6.50

 

 

 

متن های بالا فقط قسمت کوچکی از فایل بود. برای دسترسی به اطلاعات بیشتر فایل اصلی را از لینک زیر خرید کنید

 

درصورت سوال یا مشکل در خرید یا نارضایتی از فایل خریداری شده با مدیر فروشگاه در ارتباط باشید.در صورتی که درمورد یک فایل سوال داشته باشید سریعا پاسخ خواهیم داد و درصورتی که از یک محصول شکایت داشته باشید سریعا از فروشگاه حذف خواهد شد.

ضمانت خرید

تا 24 ساعت پس از خرید در صورتی که از فایل خریداری شده نارضایتی داشته باشید 100 درصد وجه به حساب شما عودت داده خواهد شد. برای پیگیری خرید به بخش پشتیبانی مراجعه کنید.